Mislite ali veste?

»Če bi ravnala s povprečno skrbnostjo dobrega strokovnjaka, bi toženka (banka, op.p.) morala in mogla vedeti in tudi je vedela, da bo po sklenitvi pogodbe prišlo do krepitve CHF v razmerju do EUR.« Za moj okus je to najmarkantnejši slovenski stavek leta 2017. Prebral sem ga v delni sodbi Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne…
Vir: Finančni periskop Mislite ali veste?