Ideologija prostega trga in zaton demokracije

Na januarskem srečanju Ameriške ekononomske zveze (AEA) je John Weeks, imel izvrstno predavanje o povezanosti med ideologijo prostega trga in demokracijo. Z zgodovinsko analizo je pokazal, kako je kapital skozi različne cikle prek uvajanja pravil vplival na eliminacijo demokratičnih načinov odločanja. Formalna pravila (glede inflacije, proračunskega deficita itd.) jemljejo demokratično izvoljenim predstavnikom pravico do diskrecijskih…
Vir: Jože P. Damijan Ideologija prostega trga in zaton demokracije